Namų klasės

Pagal techninį statybos reglamentą - STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ visi naujai statomi pastatai turi turėti energetinio naudingumo sertifikatą, kuriame nurodoma pastato energetinė klasė.

Prašome susipažinti su mūsų statinių techninėmis konstrukcijų sudėtimis. Turime galimybę pastatyti visų energetinių klasių pastatus.

A++

klasė

Grindų konstrukcijos sudėtis

Sienų konstrukcijos sudėtis

Stogo konstrukcijos sudėtis

A+

klasė

Grindų konstrukcijos sudėtis

Sienų konstrukcijos sudėtis

Stogo konstrukcijos sudėtis

Grindų konstrukcijos sudėtis

Sienų konstrukcijos sudėtis

Stogo konstrukcijos sudėtis